Kontakt

Vill du komma i kontakt med mig?

Skicka ett mail till karin@mizgalski.se
alt. skicka ett sms eller ring 0704-53 04 92

Du når mig även enkelt via Facebook eller Instagram.